Titlul proiectului: “Calificare si evaluare de competente, pentru angajatii din Regiunea Sud-Muntenia si regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare”

 ID PROIECT : POSDRU/80/2.3/S/55223

Domeniul major de interventie :

1.Localizare proiect:

ü Regiunea Sud–Muntenia (Dimbovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman);

ü Regiunea Sud-Est (Buzau, Braila, Vrancea, Constanta, Tulcea, Galati);

2.Durata proiectului : 36 luni;

3.Solicitant : ASSD Dambovita;

4.Parteneri :

·  ASIM Dambovita;

·  ARCA Braila;

·  ForDa Buzau;

4.Obiectivul general :

·  Dezvoltarea resurselor umane prin activitati de calificare sau recalificare si evaluarea competentelor dobindite pe cale non-formala pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.

5.Obiectivul specific:

1.Oferirea serviciilor de consiliere profesionala, dezvoltare personala, consiliere motivationala, respectiv asistare in vederea accesului la serviciile de Formare Profesionala Continua pentru 1000 de angajati din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.

2.Oferirea serviciilor de calificare sau recalificare pentru 500 de angajati din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.

3.Evaluarea competentelor profesionale dobandite pe cale non-formala pentru 250 de angajati din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.

4.Organizarea a 6 campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, intreprinderilor si altor grupuri interesate.

Pentru atingerea obiectivului general respectiv a obiectivelor specifice se vor organiza cursuri de calificare/ recalificare in urmatoarele ocupatii dupa caz:

1.    Lucrator in comert - cod nomenclator calificare: 5220.1.1;

2.    Patiser – nomenclator calificare:7412.1.3;

3.    Brutar - nomenclator calificare:7412.1.1;

4.    Bucatar - nomenclator calificare:5122.2.1;

5.    Macelar - nomenclator calificare:7411.1.2;

6.    Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve – nomenclator calificare:7411.1.5;

7.    Lucrator finisor pentru constructii - nomenclator calificare:7132.1.1; 

8.    Confectioner asamblor articole din textile- nomenclator calificare:8286.1.2;

9.    Zidar, pietrar,  tencuitor - nomenclator calificare:7122.2.1;

10.  Fierar betonist montator prefabricate - nomenclator calificare:7123.2.1;

11.  Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic - nomenclator calificare:7214.2.1;

12.  Electrician exploatare medie si joasa tensiune- nomenclator calificare:7245.2.6;

13.  Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist - nomenclator calificare:5141.2.1;

14.  Instalator instalatii tehnico sanitare si gaze - nomenclator calificare:7136.2.2;

15.  Dulgher , tamplar , parchetar - nomenclator calificare:7124.2.1;

16.  Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale- nomenclator calificare:7214.2.3;

17.  Operator introducere validare si prelucrare date - nomenclator calificare:4112.2.1;

18.  Ospatar(chlener) vinzator in unitati de alimentatie - nomenclator calificare:5123.2.1;

19.  Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice - nomenclator calificare:7134.2.3;

Evaluarea competentelor dobindite pe cale non-formale, pentru cei 250 de angajati va fi facuta in functie de solicitari.

6.Numar de cursuri :

§  Cursuri de calificare/recalificare : 30 cursuri  - 500 persoane participante ;

7.Grup tinta :  persoanalul angajat din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est (administratia publica si invataminatul – NU SUNT DOMENII ELIGIBILE).

ID

Grup ţintă

Valoare

4

Angajati

900

41

Manageri

60

73

Persoane Fizice Autorizate

20

154

Membrii ai intreprinderilor familiale

10

155

Intreprinderi individuale

10

8.Activitatile proiectului

Activitatea 1.Organizarea de campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, angajatorilor si altor persoane interesate.

1.1.Organizarea a campaniilor de mediatizare.

1.2.Derularea campaniilor de mediatizare.

Rezultate :

-6 campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue (cate 2 pentru fiecare an);

Activitatea 2.Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere pentru persoanele din grupul tinta.

2.1.Selectarea persoanelor din grupul tinta.

2.2.Oferirea serviciilor de consiliere.

Rezultate:

-Baza de date : 1000 persoane;

-Fise de consiliere : 1000;

-Recomandari catre cursuri de calificare: 500 recomandari;

-Recomandari catre evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala : 250 recomandari;

Activitatea 3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.

3.1.Constituirea grupelor de cursanti.

3.2.Derularea cursurilor de calificare.

Rezultate:

-cursuri de calificare 30;

-persoane participante la cursurile de calificare/recalificare: 500;

 Activitatea 4.Examinarea si certificarea participantilor la cursurile de calificare/recalificare.

4.1.Organizarea sesiunilor de evaluare.

4.2.Derularea sesiunilor de evaluare.

4.3.Completarea si eliberarea certificatelor de calificare.

Rezultate :

-certificate de calificare eliberate - minim 95% din numarul de absolventi;

Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobindite pe cale non-formala.

5.1.Organizarea sesiunilor de evaluare.

5.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidatilor.

5.3.Derularea sesiunilor de evaluare.

Rezultate:

-250 de persoane carora li se evalueaza competentele dobindite pe cale non-formala;

Activitatea 6.Monitorizarea, evaluarea si diseminarea activitatilor.

Rezultate:

-Rapoarte specifice;

-materiale specifice utilizate in cadrul camapniilor de promovare;

 

Formare Dezvoltare Asistență

 HomeDespre noiServiciiProiecteParteneriResurseContact