Program de dezvoltare a abilitatilor de viata a copiilor aflati in situatie de risc din mediul rural buzoian

Localitatile in care s-a derulat : comunele  Beceni, Berca, Smeeni, Lopatari, judetul Buzau

Obiectivul general al proiectului a vizatdezvoltarea capacitatii institutionale locale de actiune in sfera dezvoltarii abilitatilor de viata acopiilor aflati in situatii de risc, din mediul rural al judetului Buzau, in vederea capacitarii acestora pentru o viata adulta, responsabila si autonoma;

Obiectivul specificaaurmarit ca intr-o perioada de 10 luni, sa dezvolteabilitatile si deprinderile de viata ale unui numar de 80 de copii aflati in situatii de risc, din mediul rural al judetului Buzau din grupa de varsta 13-18 ani ;

Perioada de desfasurare a proiectului ianuarie 2010- octombrie 2010.

Activitati :

·         Promovarea Proiectului in randul comunitatilor tinta vizate de proiect

·         Realizarea materialele si instrumentele necesare sustinerii si derularii Campaniei de informare si constientizare privind :

o   domeniul abilitatilor de viata  si al decalajelor existente intre diferitele categorii de copii si incurajarea implicarii sociale a comunitatilor locale din care acestia provin ;

o   drepturilefundamentalealecopiilorconformConventieipentruaparareadrepturiloromului si a libertatilorfundamentale ;

·         Organizarea si derularea Campaniei de informare si constientizare la nivelul mediului rural al judetului Buzau.

·         Organizarea si derularea unui numar de 4 forumuri locale – ateliere de lucru.

·         Elaborarea unui Program pilot de educatie non-formala in domeniul dezvoltarii abilitatilor de viata, destinat copiilor aflati in situatie de risc din grupul tinta, din categoria de varsta 13-18 ani ;

·         Dezvoltareaunuinumar de 12  module de curs (educatie) cutematiciprecum : Comunicare, Acceptarea diferentelor, Luarea de decizii, Rezolvarea problemelor, Gandirea critica, Auto-invatarea, Auto-responsabilizarea,  Stabilirea obiectivelor,Planificare /Organizare, Dezvoltare Comunitara/Voluntaria/Responsabilitate Sociala, Egalitatea de Sanse;

·         Implementarea Programului pilot de educatie non-formala in domeniul dezvoltarii abilitatilor de viata, destinat copiilor din mediul rural aflati in situatie de risc, din categoria de varsta 13-18 ani.

·         Realizarea unui Ghid metodologic de educatie non formala in domeniul dezvoltarii abilitatilor de viata destinat copiilor aflati in risc social.

·         Organizarea si derularea seminarului final al proiectului

Rezultatele obtinute

§  29 participanti la reuniunea proiectului (activitate de promovare a proiectului)

§  1 campanie de informare si constientizare a 4 comunitati rurale,

§  800 de pliante, realizate si dsitribuite in cele 4 comunitati rurale tinta ;

§  60 de afise, realizate si aplicate in cele 4 comunitati rurale tinta ;

§  4 forumuri locale – ateliere de lucru, organizate si derulate in cele 4 comunitati rurale tinta : Berca, Beceni, Smeeni, Lopatari ;

§ 131 actori locali/reprezentanti locali participanti la lucrarile celor 4 forumuri locale – ateliere de lucru (copii din grupul tinta, cadre didactice, consilieri educationali, psihopedagogi, reprezentanti ai managementul unitatilor de invatamant, parinti, reprezentanti ai consiliilor locale/primariilor din comunitatile rurale)

Proiectul a fost co-finantat prin Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 - Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate

 

Formare Dezvoltare Asistență

 HomeDespre noiServiciiProiecteParteneriResurseContact