a)  scopul şi localizarea proiectului

Scopul serviciilor a constat in acordarea de consiliere, mediere si instruire pentru persoanele disponibilizate colectiv din regiunea 2 RICIOP (Buzau, Braila, Galati) in vederea identificarii de noi locuri de munca sau infiintarea de mici afaceri.

Localizarea serviciilor ; Galati

b)  rezultatele proiectului ;

servicii de consiliere in cariera profesionala acordate pentru 1100 beneficiari disponibilizati din unitatile RICOP ICMRS Galati si ISPAT SIDEX Galati)

servicii de mediere a muncii acordate pentru 550 de beneficiari disponibilizati din unitatile RICOP ;

rata de plasare obtinuta 25 %, respectiv din randul beneficarilor de consiliere si medierea muncii 270 de persoane care au ocupat un nou loc de munca ;

servicii de asistenta antreprenoriala acordate pentru 110 beneficiari disponibilizati din unitatile RICOP, din care 16 si-au deschis propria afacere sau si-au dezvoltat afacerile existente ;

c)   rolul organizaţiei dumneavoastră (solicitant sau partener) şi nivelul de implicare n proiect

Asociatia ForDa Buzau a avut rol de subcontractant si prin resursele umane proprii s-a implicat in :

    managementul biroului de servicii de preconcediere din regiunea 2 RICOP

    furnizarea de informare privind servicile de preconcediere la un grup tinta format din 2000 persoane disponibilizate de ISPAT SIDEX si ICMRS Galati ;

    furnizarea de servicii de consiliere si medierea muncii ;

    marketing la companiile private in vederea identificarii locurilor de munca vacante ;

    asistenta antreprenoriala si sprijin pentru elaborarea de planuri de afaceri pentru persoanele disponibilizate care doreau sa-si initieze o afacere

d)    costul serviciilor 6.000 EURO

e)  sponsorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

IMC Consulting Ltd. Marea Britanie, in cadrul Contractului de asistenta pentru implementarea de Servicii de Preconcediere in Regiunile RICOP- Program Phare RICOP ;

 

 HomeDespre noiServiciiProiecteParteneriResurseContact

Formare Dezvoltare Asistență