Formare Dezvoltare Asistență

In conformitate cu Statutul Asociatiei FORDA Buzau, scopul organizatiei consta in:

Implementarea de instrumente si/sau programe de asistenta, consultanta si formare destinate resurselor umane – persoane fizice din cadrul institutiilor publice, organizatiilor neguvenamentale, organizatiilor profesionale in vederea :

-          dezvoltarii capacitatii institutionale a acestora

-          stimularii relatiilor de parteneriat institutional la nivel local si/sau regional

Principalele activitati desfasurate in prezent sunt :

Furnizarea de programe de instruire, formare, tutoriat, functie de crentele de dezvoltare ale beneficiarilor si/sau ale organizatilor beneficiare

Servicii de consultanta si asistenta destinate sectorului privat – strategii de dezvoltare a resurselor umane, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, documentatii pentru obtinerea de finantari atat din cadrul programelor de finantare nerambursabila (Phare-RICOP, SAPARD, etc) cat si din partea institutiilor financiare (Banci) ; (Servicii cu taxa, acordate in baza de contracte ferme)

Servicii de consultanta si asistenta furnizate gratuit sectorului ONG si infiintarea de Centre de Resurse pentru acestea (sprijin in infiintarea de ONG –uri, informatii referitoare la sursele de finantare, sprijin in elaborarea de cereri de finantare; participare la organizarea si derularea Forumurilor ONG din judetul Buzau) ;

Servicii de organizare si derulare conferinte si evenimente destinate sectorului privat (Ex : SC DUCTIL SA Buzau) ca parte a Contractelor de finantare nerambursabila derulate de acestia ;

Servicii de consultanta si asistenta destinate administratiei publice locale (din mediul urban si rural) -  asistenta in elaborarea cererilor de finantare, asistenta in implementarea proiectelor comunitare, derulare cursuri de Managementul proiectelor (Servicii cu taxa, acordate pe baza de Contracte ferme)

Servicii de consiliere si ocuparea fortei de munca destinate categoriilor dezavantajate ale populatiei (consiliere in cariera, medierea muncii, cursuri, tehnici de cautare a unui loc de munca, servicii de preconcediere, organizare de miniburse de locuri de munca).  

 

 HomeDespre noiServiciiProiecteParteneriCursuriContact